น้ำมันเหลือง

 
 น้ำมันเหลือง 
 
 
รายละเอียด
โดยการนำไพลมาสกัด เพื่อให้ได้น้ำมันจากไพล นำมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำมันเหลืองอันทรงคุณค่าใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก แมลงกัดต่อย หรือจะใช้แทนยาหม่องก็ได้

รุปภาพทั้งหมด