พิมเสนน้ำ

 
 พิมเสนน้ำ 
 
 
รายละเอียด
กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ จากสมุนไพรต่างๆ นำมาผสมเข้าด้วยกัน ตามสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ กรีนเฮิร์บ

รุปภาพทั้งหมด